غره

Print Friendly, PDF & Email

غَرِهَ به: كغَرِيَ.

أضف تعليقك